Kurslarımız
Tiyatro Eğitimi ( Çocuk & Yetişkin)

Tiyatro sanatının rehberliğinde, bireyin çevresini algılaması ve onunla bilinçli ilişkiye geçmesi, düşünceyi eyleme sokma yeteneğinin geliştirmesi, birlikte üretebilmeyi öğrenmesi, kendini en iyi şekilde ifade edebilmesi, bedenini ve konuşma enstrümanlarını doğru bir şekilde kullanabilme bilgi ve becerisinin kazandırılması ile özgüven kazanması hedeflenmektedir..


Devam
Yaratıcı Drama Eğitimi

Oyun ve sanat, bir çocuğun eğitimi, gelişimi ve kendini keşfetmesi için en iyi yöntemdir. Drama ise çocuklarımızın hayal güçlerini geliştiren, kendisini ve hayatı tanımalarını sağlayan bir öğrenme aracıdır. Oyun ve doğaçlamalara dayanan yaratıcı drama, çocuklarımızın sosyal iletişimini güçlendirirken hayata uyum sağlamalarını da kolaylaştırmaktadır.


Devam
Bağlama Eğitimi (Çocuk & Yetişkin)

Geleneksel Türk Halk Müziği çalgısı olan bağlamayı sevdirmek, müziksel işitme ve ritim duygusunu geliştirmek, değişik çalma tekniklerini tanıtmak, bağlamanın tarihsel sürecini aktararak yöresel örnekler çaldırmak, müzik kültürünü geliştirip müzikal ifadeyi zenginleştirmektir. Eğitmenimiz tarafından gerçekleştirilen kulak ve ritim denemeleri ile mevcut seviyenizi belirleyip bu doğrultuda sonraki derslerinizin planlaması yapılmaktadır.


Devam
Piyano Eğitimi

Piyano yarım asırlık klasik müzik dağarcığının en zengin repertuarına sahip, caz, blues, pop, indie gibi çok çeşitli müzik türlerine de yön veren, temel müzik eğitiminin en önemli enstrümanıdır. Özellikle çocuklarımızın işitsel ve bilişsel gelişiminde, dünyada doğruluğu defalarca kez kanıtlanmış bir gelişim sağlar. Piyano eğitimi eğlenceli olmakla birlikte, zekâ, koordinasyon ve konsantrasyonu güçlendirir, yaratıcı düşünceyi tetikler.


Devam
Klasik Gitar Eğitimi (Çocuk & Yetişkin)

Gitar, 20. yüzyıl boyunca kendini dünyanın en popüler müzik çalgısı olarak kabul ettirerek müzik dünyasında vazgeçilmez olduğunu kanıtlamıştır. Çok yönlülüğü, sınırsız bir çeşitlilikte kullanılabilmesini sağlarken solo ve eşlik enstrümanı olması özelliğiyle tüm müzik türleri içinde yer alabilmektedir.


Devam
Ud

Ud / Ut geleneksel müzik aletlerimizden olup özellikle sanat müziği olarak tabir edilen müzik türümüzde oldukça yoğun kullanılmaktadır. Ud; tekne (gövde), göğüs (kapak), sap, burguluk ve teller olmak üzere beş parçadan oluşur. Ud çalan kişiye "udî" denir.


Devam
Kanun Eğitimi

Alanında uzman eğitmenimiz tarafından verilen Kanun kurslarımızın amacı öğrencilerimize müzik sevgisini aşılamak, müzik duygusunu geliştirmek ve beynin mantıksal işleyişini arttırmaktır.


Devam
Resim Eğitimi (Çocuk & Yetişkin)

Resim kursu her yaştan birey tarafından tercih edilen bir kurstur. İlkel çağlardan günümüze insanlar gördüklerini ya da görmediklerini hayal ederek resme dökerler. Binlerce yıldır cazibesini hiç kaybetmeden, her geçen gün değerini daha da arttırarak gelişim göstermiştir.


Devam
Hat Kursu

Türk-İslam sanatları içerisinde diğer sanat dallarının merkezinde sayılan ve maksadı doğrudan Kur’an-ı Kerim’e hizmet olan hat sanatının zarafeti adeta insanları büyülemiştir.
Hüsn-i Hat için mürekkep hazırlayabilen, kamış açabilen, kâğıt ayarlayabilen, harfleri yazı çeşitlerine göre yazabilen, yazı çeşitlerine göre istif yapabilen sanatçılar yetiştirmektir.


Devam
Tezhip Kursu

Tezhip (Osmanlıca: Tezhib) kelimesi, Arapça zeheb (altın) kökünden türemiş olup, 'altınlamak' anlamına gelir. Çoğulu olan “tezhibat” “altınlama süslemeler” demektir. Tezhip günümüzde daha çok İslam kökenli kitap bezeme sanatlarına verilen addır.


Devam
Minyatür Kursu

Osmanlı Sanatı’nda “Hurde Nakış” (küçük resim) olarak bilinen Minyatür, Fransızca “miniare” kelimesinden gelmektedir.
Eski Türk Sanatı’nda “nakış” olarak adlandırılan Minyatür, kağıt parşömen ya da değişik yüzeyler üzerine altın varak ve boya ile ayrıntılı olarak yapılmaktadır. Minyatür, ışık gölge ve perspektif olmaksızın yapılan canlı resim ve portre sanatı’dır. Bunları yapan sanatçılara da “nakkaş” veya “müsavvir” denilir.


Devam
Bale Eğitimi

Bale eğitimi alan bireyler bedenlerini daha iyi kullanırlar, vücutları esnek, güçlü ve zarif olur. Ayrıca kas yapısını güçlendiren bale, çocuğun daha hızlı uzamasını ve gelişmesini sağlar Okul dışı bir aktivite olmasından dolayı, çocuğun başka bir ortamda sosyalleşmesini ve farklı arkadaşlar edinmesini, grup olarak ve bireysel olarak hareket etmeyi sorumluluk almayı da pekiştirmektedir.


Devam
Fitness Aletli Spor Eğitimi (Yetişkin)

Fitness Aletli Spor Salonumuzun Amacı; Sağlıklı ve formda olmaktır. Birçok egzersize dayalı bir spordur..Fitness diğer bütün sporlardan farklı olarak, temelde kasların tek tek aletli yada aletsiz çalıştırılmasıyla sıkılaştırılması ve güçlendirilmesi amaçlanır. Fitness esasen bütün sporların temelidir. Çünkü her spor dalında vücutta ağırlıklı kullanılan kas grupları vardır. Bu kas gruplarını kondisyon kazandırılması için fitness egzersizlerine başvurulur.


Devam
Yoga Eğitimi

Yoga eğitimi kişinin ruhsal ve bedensel dengesini sağlayarak huzur bulmasını sağlamaktır. Yoga yapan kişi kendini tanımaya başlar, Yoga, kusursuz sağlık ve manevi mutluluk yolundaki tüm zorlukların üstesinden gelmenizi sağlar.


Devam
Vitray Mozaik Eğitimi

Vitray; hammaddesi cam olan ve resim sanatı ile özleşmiş, ışık geçirgenliğine sahip ve geleneksel nitelikler taşıyan bir süsleme sanatıdır.
Mozaik sanatının ana malzemeleri doğal taşlar ve camdan oluşmaktadır. Mozaik yapımında genellikle seramik malzeme tercih edilse de, insan suratı yapımında daha çok mermer kullanılmaktadır. Mozaik sanatının zamanla önem kazanmasının ardından, taşların diziliş şekillerinde farklı teknikler ortaya çıkmış ve renk tonlarının ayarlanması ve taşlar arasındaki geçişlerin yumuşak şekilde yapılmasına gerek duyulmuştur.


Devam
Plates –Step-Aerobik-Zumba Eğitimi (Yetişkin)

İlgili branşlar vücudun merkezini (core) güçlendirip denge ve koordinasyonu arttırarak stresi azaltıp zihin beden bütünlüğünü sağlamaktadır. Her yaştan insanın katılabileceği müzikle sporun birleştiği çok eğlenceli bir ortamda spor yapma, spor yaparken zevkle vakit geçirme imkânı sunar.


Devam
Ritim Eğitimi (Yetişkin)

Ritim, bir dizede, bir notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, dizem. Çeşitli aletlere vurarak çıkarılan, düzenli ve akıcı seslerin oluşturduğu bütündür. Vurmalı çalgıların ve perküsyonun temelidir.


Devam
Seramik Eğitimi

Eski çağlardan zamanımıza kadar günlük yaşantımızın büyük bir bölümünde yer alan seramiğin kökenine bakıldığında, seramiğin, insanlık tarihinin hiçbir evresinde vazgeçilemeyen, ayrıcalıklı, doğaya saygılı, sanatsal yönüyle öne çıkan büyük bir buluş olduğu görülür. Ana malzemesi toprak olan seramik dünya uygarlığının belli bir evresinde insanın günlük yaşamına girmiş ve bugüne kadar kesintisiz kullanılmıştır. Bugün geçmiş uygarlıkların tarihine bakıldığında, dini idollerden mimari ögelere, mutfak ve süs eşyalarından haberleşme tabletlerine kadar her yerde seramikle karşılaşılmaktadır.


Devam
Klarnet Eğitimi (Yetişkin)

Klarnet, tahta nefesli çalgılar ailesinin bir üyesidir ve dört oktava yakın ses genişliğine sahiptir. ... Klarnet eğitiminde amaç bütün müzik pasajlarını, nefes kontrolü ile uyumlu bir biçimde ritme dayalı çalarak doğru sesler elde edebilmektir ve yaygın olarak eğitime “si bemol klarnet” ile başlanır.


Devam