KAPAT
Ubuntu Ücretsiz
Ubuntu Ücretsiz
Tüm etik değerlerin ana teması; insanın sosyal varlığını sağlıklı bir şekilde, uyum içerisinde sürdürebileceği nitelikli bir hayat için gerekli anlayışı kazandırmaktır. “Ben, biz olduğumuzda benim.” Kaybenin olduğu yerde kazanmayı reddeden bir anlayışa sahip UBUNTU felsefesi en temel etik değerlerin özünü oluşturan bir ahlak enerjisidir.
Birbirine saygılı, davranışlarının sonuçlarını öngörebilen empatik, çevresine verdiği zararın kendisine döneceğinin farkındalığıyla hareket eden, duyarlı, mutlu, çalışkan, başarılı, bilinçli, bilge kısacası etik bireylerin yetişmesine katkı ebeveynlerin en kutsal görevlerindendir. Farklı bir bakış açısıyla; vaka temelli somut örnekler üzerinden ebeveynlerin sorumluluklarını keyfe dönüştürebilecekleri, sorumluluklarını hafifletecek, seçeneklerini zenginleştirmeye katkı sağlayacak bir söyleşide beraber olacağız.
Müjdelen Tüzün

10 Aralık 2017, Pazar 15:00 Önder Yılmaz Sahnesi 0.00 ₺
Satışa Açık Değil