BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR Özel Etkinlik
BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR Özel Etkinlik
Türkiye’de Kooperatifçilik Uygulamaları
Konuşmacı Prof.Dr.Gülen ÖZDEMİR
Namık Kemal Üniversitesi - Ziraat Fakültesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR
Tabana dayalı eşitlikçi kalkınma modelinin en yaygın örneklerinden biri kooperatifler ve kooperatifçilik. İnsanlar tek başlarına yapamayacakları işleri ‘birlikten kuvvet doğar’ sözünü dikkate alarak birlikte yapabilmenin yollarını aramışlar ve neticede kooperatifler kurmuşlardır. Gelişmiş toplumların özellikle de Avrupa ülkelerinde ekonominin hâlâ en önemli itici gücü. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde kooperatifçilik aynı gerekçelerle Türkiye için de kalkınmanın itici gücü olmuştur.” Kooperatifçilik ülkemizde ekonomik alanda son derece önemli olup çok değişik uygulama alanları vardır. Özellikle tarımda aracılık sorunlarının çözümü üreticinin ürünleri değerinde satması fiyat dengesizliklerinin giderilmesi konusu kooperatifçiliği önemli hale getirmektedir.
Bizler yerel yönetimler olarak kırsal kalkınma alanında örnek model olan kooperatifçiliğin ilçemizde gelişmesi köylülere,
üreticilere yol gösterici olmak köy ve ev kadınlarımızın emeklerini değerlendirmek adına her zaman destekleyiciniz
olmaya devam edeceğiz

** Gösteri biletini dilerseniz gişe üzerinden satın alabilirsiniz.
7 Mart 2019, Perşembe 11:00 Önder Yılmaz Sahnesi 5.00 ₺
Satışa Açık Değil
**Gösteri biletini dilerseniz gişe üzerinden satın alabilirsiniz