YETIŞKIN TIYATROSU

ARZU İLE KAMBER

Oyun coğrafyamızın halk oyunlarının, düğünlerimizden, bayramlarımızdan,
şenliklerimizden nasıl ortaya çıktığını kurgusal bir dille Rumeliden bir aşk hikayesi ile anlatıyor.
 
Kamber köyün fakir bir delikanlısıdır. Hakkı da adaletide iyi bilir. Hasat zamanı gördüğü Arzu kıza, Arzu kızda ona vurulur ve alev alırlar. Daha sonraları çeşme başında gördüğü ağa kızı köyün ileri gelenlerinden Garo’'nun hedefindedir.
Garo kara çalı gibi iki aşığın arasında engeldir.
GEÇMİŞ ETKİNLİK